Όροι Χρήσης

1. Προοίμιο
1.1. Με το παρόν καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου με τη διαδικτυακή διεύθυνση info@marianna.com.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε. Βαλετόπουλος και Σια ΟΕ» (εφ’ εξής «Εταιρία»), η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βενιζέλου αριθμ. 34, με Α.ΦΜ 998229602 Δ.Ο.Υ. Β´Θεσσαλονίκης και αριθμό καταχώρησης στο ΓΕ.ΜΗ 059220004000.
1.2. Για τη νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται η ανάγνωση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος. Οι κάτωθι όροι διέπουν οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιηθεί διαμέσου της ως άνω Ιστοσελίδας και είναι σύμφωνοι με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές.
1.3. Ως αποδοχή των όρων του παρόντος νοείται η αποδοχή του συνόλου των αναφερομένων στο παρόν όρων. Δεν είναι σε καμία περίπτωση δυνατή η μερική αποδοχή των όρων του παρόντος. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντων σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρία.
1.4. H Εταιρία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η ενδεχόμενη αλλαγή των παρόντων όρων δεν καταλαμβάνει τις παραγγελίες τις οποίες έχουν ήδη αποσταλεί πριν την τροποποίηση των όρων.
1.5. Οι τρόποι επικοινωνίας με την Εταιρία μας, πέραν της φόρμας επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, είναι μέσω τηλεφώνου ή φαξ στο 2310277332 (με αστική ή υπεραστική χρέωση του φορέα επικοινωνίας) ή με e-mail στο info@marianna.com.gr.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
2.1. Στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας μπορείτε να βρείτε προϊόντα, τα οποία παρατίθενται με τα κύρια χαρακτηριστικά τους, στον βαθμό που ενδείκνυται. Για την ευχερέστερη αναζήτηση των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν, έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα σε 5 κεντρικές κατηγορίες, οι οποίες περαιτέρω διαιρούνται σε υποκατηγορίες, οι οποίες εμφανίζονται στην αριστερή στήλη της οθόνης σας. Στην περίπτωση που ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο, χρησιμοποιήστε την «έξυπνη» αναζήτηση, η οποία βρίσκεται στο επάνω και δεξιά μέρος της Ιστοσελίδας και η οποία θα σας οδηγήσει κατ’ ευθείαν στη συγκεκριμένη επιλογή σας.
2.2. Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Περαιτέρω δε η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
2.3. H Εταιρία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσον αφορά στην ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών, όπως αυτά περιγράφονται κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.
2.4. Σε κάθε ένα από τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αναγράφεται και η τιμή του, η οποία δεν αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό του προϊόντος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ του προϊόντος (24%). Πριν την εκτέλεση της παραγγελίας ενημερώνεστε για τη συνολική τιμή των παραγγελθέντων προϊόντων και τη συνολική αξία τους μετά του ΦΠΑ.
2.5. Οι τιμές των προϊόντων όπως εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της εταιρίας είναι ίδιες με αυτές που θα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Βενιζέλου αριθμ. 34. Υπάρχουν ωστόσο σε επιλεγμένα προϊόντα οι αποκαλούμενες «WEB OFFERS» «SPECIAL OFFERS» προσφορές, όπου η τιμή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαφέρει από τις τιμές του καταστήματος και ισχύει μόνο για αγορές μέσω της Ιστοσελίδας και αποστολή είτε στο χώρο σας είτε σε κατάστημα της επιλογής σας για παραλαβή. H διάρκεια ισχύος των προσφορών ισχύει μέχρι την αναγραφόμενη κάθε φορά ημερομηνία.
Επειδή δεν μπορούν να αποκλεισθούν τέτοιες περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος, για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών, σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε με το κατάστημα στο 2310 277332 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.

3. Υποχρεώσεις χρηστών
3.1. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
3.2. Περαιτέρω κάθε χρήστης έχει την υποχρέωση για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με το ηλεκτρονικό κατάστημα να παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία και πληροφορίες τα οποία πληροφοριών δεν θα πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά, δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία, δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας, δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, ή παρεμφερείς σχηματισμούς που εμποδίζουν τη χρήση και πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της εταιρίας ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, ή να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.

4. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και εγγραφή μελών/Προστασία προσωπικών δεδομένων
4.1. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας και να προβούν στην αγορά προϊόντων που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει αρχικά να εγγραφούν ως μέλη παραθέτοντας «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες» (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 3 και να αποδεχθεί τους όρους χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας. Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτών, καθόσον η Ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο online παρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών χωρίς επεξεργασία αυτών.
4.2. Για τους χρήστες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι, οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή τους είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας Μαριάννα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.
4.3. Ο σκοπός της παράθεσης των προσωπικών πληροφοριών από μέρους των χρηστών αφορά κατά κανόνα τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας ή την με οποιοδήποτε τρόπο παροχή των υπηρεσιών μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα της εταιρίας μας, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών και μελών της, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της Ιστοσελίδας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του επισκέπτη / χρήστη.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου 7 του παρόντος, που αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα, μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

5. Αγορά Προϊόντων
5.1. Μετά την εγγραφή σας ως μέλους στην Ιστοσελίδα της εταιρίας μας και την αποδοχή των παρόντων όρων μπορείτε να προβείτε σε παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας. Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το τμήμα ηλεκτρονικών αγορών της Εταιρίας μας, θα λάβετε το δεύτερο και επιβεβαιωτικό e-mail με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν. Η αποστολή του επιβεβαιωτικού e-mail αποτελεί επιβεβαίωση της σύμβασης σε σταθερό μέσο. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση και δίδετε από εσάς ρητή συγκατάθεση για να ξεκινήσει η εκτέλεση της σύμβασης άμεσα. Η υποβολή παραγγελίας συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.
5.2. Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή/και sms. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας.
5.3. Σε κάθε περίπτωση σας παρέχουμε τη δυνατότητα εξυπηρέτησής σας σε σχέση με το παραγγελθέν προϊόν, τον τρόπο χρήσης του και τα χαρακτηριστικά του και μετά την πώλησή του στο τηλέφωνο 2310277332 αλλά και στην έδρα της εταιρίας μας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βενιζέλου αριθμ. 34.

6. Τρόπος και μέσα πληρωμής και τρόπος παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων-Πρόσθετες επιβαρύνσεις
6.1. Τρόπος πληρωμής των παραγγελθέντων προϊόντων γίνεται είτε με αντικαταβολή, δηλαδή με την καταβολή του αντιτίμου κατά την παράδοση της παραγγελίας σας στο συμφωνηθέντα χώρο (οικία, επαγγελματική σας στέγη κλπ) είτε με προπληρωμή με κατάθεση στον υπ’ αριθμόν 00260243740200533292 τραπεζικό λογαριασμό, e-IBAN: GR2502602430000740200533292 που τηρεί η Εταιρία στην Τράπεζα Eurobank και μεταγενέστερη παράδοση του προϊόντος στον συμφωνηθέντα χώρο σας.
6.2. Στην περίπτωση που επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή, η οποία ισχύει για όλη την ελληνική επικράτεια, ο αγοραστής βαρύνεται με τα έξοδα αντικαταβολής τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1,90€ + ΦΠΑ 24%= 2,35 € ανεξαρτήτως βάρους δέματος.
6.3. Η αποστολή του παραγγελθέντος προϊόντος και η παράδοσή του στον τόπο κατοικίας ή εργασίας ή σε οποιαδήποτε διεύθυνση ζητηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα 1 μηνός από τη λήψη της παραγγελίας, άλλως ο αγοραστής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης. Τα έξοδα αποστολής και παράδοσης του προϊόντος βαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται για κάθε παραγγελία εντός της ελληνικής επικράτειας η οποία δεν ξεπερνά τα 2 kg στο ποσό των 3 € και μετά του αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ 24% στο ποσό των 3,72 € ενώ για κάθε επιπλέον ποσό ο αγοραστής βαρύνεται με επιπλέον 1 € ώστε για παράδειγμα εάν το συνολικό βάρος της παραγγελίας ανέρχεται σε 3 kg ο αγοραστής θα επιβαρυνθεί με το ποσό των (3 € + 1 € = ) 4 € + ΦΠΑ 24%, για παραγγελία το συνολικό βάρος της οποίας ανέρχεται σε 4 kg, ο αγοραστής θα επιβαρυνθεί με το ποσό των (3 € + 1 € + 1 € = ) 5 € + ΦΠΑ 24% κ.ο.κ.

7. Ευθύνη εταιρίας για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων
7.1. Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Οι αξιώσεις κατά του παραγωγού για ζημιές παραγράφονται μετά τριετία αφότου ο ζημιωθείς πληροφορήθηκε ή όφειλε να πληροφορηθεί τη ζημία, το ελάττωμα και την ταυτότητα του παραγωγού. Μετά δεκαετία από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου προϊόντος επέρχεται απόσβεση των δικαιωμάτων του ζημιωθέντος κατά του παραγωγού. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας και θα σας παρέχουμε τις σχετικές πληροφορίες.
7.2. Η Εταιρία μας έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα και αφορούν την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, ενώ δεσμεύεται και από την ύπαρξη σχετικών κωδίκων συμπεριφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 9α περιπτ. στ του Ν.2251/1994. Ειδικά σε περίπτωση που κατά την παράδοση του προϊόντων εμφανισθεί κάποιο ελάττωμα μπορείτε (α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσετε την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσετε, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, καθώς και αν προκύψει από λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία κατά την παράδοση του προϊόντος σε εσάς και εφεξής. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.

8. Δικαίωμα Υπαναχώρησης
8.1. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης που συνάψατε με την Εταιρία μας μέσω της Ιστοσελίδας info@marianna.com.gr μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του από εσάς ή πρόσωπο που θα μας υποδείξετε και θα σας επιστρέψουμε το αντίτιμο αγοράς του προϊόντος.
Σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων με μία παραγγελία και παραδιδόμενων ξεχωριστά η ως άνω προθεσμία των 14 ημερολογιακών ημερών ξεκινά από την παραλαβή του τελευταίου προϊόντος από εσάς ή από τρίτο που θα μας υποδείξετε, ενώ σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια, από την παραλαβή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου προϊόντος από εσάς ή από τρίτο που θα μας υποδείξετε.
Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος υπαναχώρησης οφείλεται πριν την πάροδο της ως άνω προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών να μας ενημερώσετε με ξεκάθαρη δήλωση για την απόφασή σας να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Προς το σκοπό αυτό μπορείτε είτε να μας αποστείλετε εγγράφως τη δήλωσή σας για υπαναχώρηση από τη σύμβαση στη διεύθυνση της εταιρίας, τηλεφωνικά ή με φαξ στο 2310277332 είτε με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου. Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα μας να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικώς το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης σας.
Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε. Σε περίπτωση μείωσης της αξίας του αγαθού ως αποτέλεσμα διαχείρισής του για χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωσης της φύσης των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του αγαθού υπέχετε ευθύνη αποκατάστασης αυτής. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Η επιστροφή σ’ εμάς του προϊόντος πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας γνωστοποιήθηκε η απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, τηρουμένων των όρων της παρούσης. Κατά την επιστροφή των προϊόντων θα επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος επιστροφής του. Η εταιρία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
8.2. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την Εταιρία μας και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στα επιστρεφόμενα από την Εταιρία χρήματα δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής σε εσάς αν υπερβαίνουν το κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

9. Τελικές διατάξεις
Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ της εταιρίας και του αντισυμβαλλομένου της από την αγορά προϊόντων μέσω του παρόντος ιστοτόπου όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκατέρωθεν μερών, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για επίλυση κάθε τέτοιου θέματος ή διαφοράς.

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

– Προς ΤΗΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «…………………….»:

– Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από τη σύμβαση μου/μας πώλησης των ακόλουθων αγαθών

– Που παραγγέλθηκε(-αν) στις …………/που παρελήφθη(-σαν) στις ………

– Όνομα καταναλωτή(-ών)

– Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

– Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

– Ημερομηνία